Контакти

Село Бакьово
Latitude: 0N, Longitude: 0E, Височина: from 700m to 999m над морското равнище
Близки населени места: Своге, Нови Искър, София, Банкя
Близки гари: Реброво, Бов, Владо Тричков

Магазинът работи от 10:00 до 18:00 часа, всеки ден, освен Вювторник

Телефонен номер в магазина: +359 887 07 46 85

Телефонен номер за резервации в хотела: +359 888 50 50 45
Лице за контакти: Борислав Славов